EGO Gallery
 
AUTORI
Michal Černušák
Eva Činčalová
Eszter Csurka
Michal Czinege
Matej Fabian
Ašot Haas
Milan Houser
Andrea Kopecká
Patrícia Koyšová
Andrej Margoč
Barbora Maštrlová
Kristína R. Mésároš
Boris Sirka
Adam Šakový
Jakub Trajter
Vlasta Žáková
.
REGISTRÁCIA

Chcem dostávať novinky:


Profil galérie arrow Jakub Trajter arrow Jakub Trajter - profil
Jakub Trajter - profil

JAKUB TRAJTER

 

Jakub Trajter je sochár. Narodil sa 11.3.1983 v Bratislave.

       1998-2002   ŠÚV - odbor Kamenosochár.Začína navštevovať ateliér Akad.Soch. Andreja Rudavského.
                         Kontakt s tradičnými technikami liatia bronzu, zvárania a kovoobrábania.

       2002-2008   Štúdium na VŠVU v Bratislave. Prof. - Akad. Soch. Juraj Meliš Socha - Objekt-Inštalácia
                         Zameranie na sochárske techniky, zdokonalenie spracovania materiálu.
                         Virtuálne tvarovanie s hmotným výstupom.

               2009   Žije a tvorí v Bratislave.

                         Dôraz kladie na komunikáciu s materiálom.Tradičné sochárske techniky liatia,
                         zvárania a spracovanie kameňa v konfrontácií s možnosťami dnešných moderných technologií.
                         Spracovaním odhaľuje  charakter materiálu jemu vlastný.
                         Odkaz hmoty a jej autonómnosť v našom zmyslovom vnímaní.
                         Inšpiráciou je samotný tvorivý proces. Dialóg s materiálom.
                         Východiskom je charakteristická estetika daného materiálu.
                         Dôraz kladie nielen na vytvorenie obsahu a formy, ale aj hmoty.
                         Povrch objektov chápe ako ich auru. Objem v náveznosti na obsah pre neho predstavuje prúdenie energie.
                         Jeho cieľom je prostredníctvom materiálu objasniť zákony priestoru, konvenčne nazývaného realita.
                         Zaznamenať vlastnosť priestoru, bezhranične generovať nové variácie
                         v kontexte s našou schopnosťou ich vyjadrovať.

        Výstavy                   
         
          2002-2004    Agora-Viedeň-sympózium                      
                  2005    MFF (Medzinárodný filmový festival) Aupark - Bratislava
                  2006    MFF Bratislava          
                  2007    Profesor Juraj Meliš a jeho žiac i- Nové Zámky (Galéria umenia)
                             MFF v Trenčianskych Tepliciach
                  2008    Socha a objekt 13. ročník Bratislava
                             A4 výstava diplomových prác (Dom umenia)
                  2009    Socha a objekt 14. ročník   Bratislava
                             Stretnutie - Spolok vytvarníkov Slovenska (Dom umenia)
                             Výkvet -  Ego gallery (Elag Haus) 

 
< Predchádzajúca