EGO Gallery
 
AUTORI
Michal Černušák
Eva Činčalová
Eszter Csurka
Michal Czinege
Matej Fabian
Ašot Haas
Milan Houser
Andrea Kopecká
Patrícia Koyšová
Andrej Margoč
Barbora Maštrlová
Kristína R. Mésároš
Boris Sirka
Adam Šakový
Jakub Trajter
Vlasta Žáková
.
REGISTRÁCIA

Chcem dostávať novinky:


Profil galérie arrow Eszter Csurka arrow Eszter Csurka - profil
Eszter Csurka - profil

ESZTER CSURKA

 

Eszter Csurka (1969) je poprednou predstaviteľkou súčasnej maďarskej umeleckej scény. Popri početných oceneniach a výstavách napr. v Ludwig Museum, Kunsthalle, Museum of Fine Arts a Ernst Museum v Budapešti vystavovala okrem iného aj v Nemecku, Rusku, Indii, Kórei a v Iráne. Jej diela sa nachádzajú v prestížnych národných a medzinárodných umeleckých zbierkach.

Multimediálna umelkyňa pristupuje k maľbe s jedinečnou senzibilitou a očami divadelnej režisérky, performérky, scénografky, kameramanky a sochárky.
Vo svojej figurálnej maľbe skúma neustále sa meniacu realitu a
neutíchajúci tok času a bytia, v ktorom sa ľudská figúra stáva akousi ilúziou v prúdení. Podobné princípy plynutia využíva aj pri tvorbe sôch pod vodnou hladinou, kde naliaty horúci vosk formuje počas tuhnutia do originálnych organických tvarov.

Inšpiráciu filmovou estetikou a tancom vidieť i v Csurkynom nazeraní na ľudské telá, ktoré sú zachytené v rôznych časových, fyzických a mentálnych sekvenciách.
Postavy presahujú svoje hranice a často popierajú univerzálne zákony fyziky a anatómie. Dynamické pohyby akcelerované i spomalované v čase umocňujú pocit premenlivosti a neuchopitelnosti, ktoré sú opakovaným zdrojom Csurkynej umeleckej inšpirácie.

Csurka sa vo svojej maľbe primárne nesnaží zachytiť portréty, ale emocionálne nabitú situáciu. Nejde o zachytenie podobnosti, ale skôr o zachytenie stavu mysle. Pohybuje sa na hrane intímneho vnútorného priestoru a vonkajšieho fyzického sveta, ktoré do seba vzájomne presakujú, zápasia spolu a splývajú v jednote. Výtvarníčka sa občas stáva svojím vlastným modelom, pri ktorom rúca poznanie o sebe, spoznáva sa v inom a iné spoznáva v sebe. Sila znázornenej fyzickej a spirituálnej skúsenosti poodhaľuje nové dimenzie efemérnej reality a vyzýva k vnímaniu hlbších, na prvý pohľad neviditeľných, súvislostí.
 
< Predchádzajúca