EGO Gallery
 
AUTORI
Michal Černušák
Eva Činčalová
Eszter Csurka
Michal Czinege
Matej Fabian
Ašot Haas
Milan Houser
Andrea Kopecká
Patrícia Koyšová
Andrej Margoč
Barbora Maštrlová
Kristína R. Mésároš
Boris Sirka
Adam Šakový
Jakub Trajter
Vlasta Žáková
.
REGISTRÁCIA

Chcem dostávať novinky:


Profil galérie
Profil galérie
EGO Gallery
Koncepciu galérie vyjadruje jej názov EGO  - presadzuje tvorbu výrazných osobností súčasnej výtvarnej scény so silným umeleckým egom. Ťažisko dramaturgie stojí na renomovaných výtvarníkoch mladej a strednej generácie, ktorí sú už značkou umeleckej kvality a ich tvorba je konfrontovateľná s renomovaným umením vo svete.

Našou snahou je dostávať špičkové hodnoty súčasného výtvarného umenia k milovníkom umenia a zároveň byť zárukou dobrej finančnej investície do budúcnosti. V zložitosti a rozmanitosti dnešného výtvarného sveta poskytujeme odborné poradenstvo, špecializované služby na mieru a zastupujeme záujmy našich klientov pri ich zberateľských, investičných a filantropických cieľoch.